Sysselsättningsprojekt beviljat

Idag beslutade vår övervakningskommitté att godkänna ett nytt projekt inom sysselsättning. Totalt stöttar vi nu 31 skandinaviska samarbetsprojekt.

Sysselsättningsprojektet New Industry Accelerator ska hjälpa start up-verksamheter i Norge, Sverige och Danmark att växa. På så sätt bidrar projektet till tillväxt och ökad sysselsättning i vår region.

- Vi tycker att New Industry Accelerator är ett gott exempel på hur verksamheter i våra olika länder kan hjälpa varandra att bli bättre och mer effektiva. Projektet hoppas hjälpa hundratals företag växa, och skapa ökad sysselsättning med nya jobb inom området Connected Health, där lösningarna bygger på nordiska paradgrenar såsom IT, mobilteknologi och life science. Genom detta samarbete skapar de goda möjligheter för start up-företag vilket är mycket viktigt i vår region, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Projekten godkändes i vår fjärde ansökningsomgång, av representanter från regioner, näringsliv och statliga myndigheter i Danmark, Sverige och Norge. Nu stöttar vi totalt 31 projekt och 5 förprojekt. Genom att projekten samarbetar över gränserna är förhoppningen att de får en bredare kompetens och på så sätt blir mer effektiva.

- Vi är helt övertygade om att det lönar sig att samarbeta över gränserna för att lösa gemensamma utmaningar i Skandinavien, säger Magnus Schönning.

Se våra projekt i Projektbanken.