Tyskt samarbete bryter ny mark för programmet

Nya projektet HALOS går inte bara över de svensk-dansk-norska gränserna. Samarbetet ska ske med tyska aktörer i Hamburgregionen, med målet att knyta samman fyra unika forskningsanläggningar.

Projektet, som under torsdagen 6 december fick klartecken av beslutsfattarna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, bryter ny mark för EU-programmet.

- Aldrig tidigare har vi haft ett projekt med partner i ett land utanför programgeografin. Det känns väldigt speciellt och kul att detta gick igenom, säger programchef Magnus Schönning.

Att projektet skulle godkännas var inte självklart.

- Det har varit en hel del byråkratisk navigering, administrativt arbete och uppsatta särskilda villkor som måste uppfyllas för att få igenom detta. Jag är väldigt glad för att det lyckades och att vi därmed kan främja ett spännande projekt och ett EU-samarbete som sträcker sig utanför våra ordinarie ramar, och ned i en för oss mycket spännande och viktig region, säger Magnus Schönning.

Totalt elva nya projekt

HALOS var ett av fyra projekt som godkändes av programmets Övervakningskommitté. För två veckor sedan fick sju andra projekt klartecken av de så kallade Styrkommittérna.

- Att vi så här långt in i programperioden kan räkna in elva projekt får vi vara nöjda med. Ska man nämna något negativt i allt detta är det att inga av dessa är projekt inom vårt insatsområde Transport, konstaterar Magnus Schönning.

Går i linje med FN:s globala mål

De nu beviljade projekten når, precis som övriga sju, upp till programmets urvalskriterier och går dessutom i linje med två av FN:s globala mål om Hållbar energi för alla och Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

De globala målen har blivit en viktig byggsten i programmets nya koncept kring kommunikation, som lanseras för projekt och samarbetspartner den 11 december.

 

Fakta

Projekt i linje med globalt mål 7: Hållbar energi för alla

MODUWOOD. För att minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen måste utsläppen från byggsektorn minskas. Ett sätt är genom att använda mer träbaserade byggnadsmaterial. Projektet MODUWOOD ska arbeta med att förbättra beständigheten hos träbaserade material. Läs mer

FAKTA

Projekt i linje med globalt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

HALOS. Öresund-Kattegat-Skagerrak ska bli ett världsledande center för Life science och innovation - genom tyskt samarbete. Detta genom att knyta samman de fyra unika forskningsanläggningarna MAX IV, ESS, DESY samt European XFEL. Läs mer

Science for Society 2.0. Mer forskning ska användas för att skapa tillväxt, nytta och innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Version 2 av Science for Society ska skapa ett drivhus och facilitering för ett starkt innovations-ekosystem. Läs mer

Nordisk Joblösning. Utbildning och jobbsökande ska inte vara två separata aktiviteter. Nordisk joblösning tar sin utgångspunkt i att den studerande, redan vid starten av sin utbildning, ska förberedas på vilka möjligheter som finns till praktik och jobb inom geografin. Läs mer

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300