7 tips för ett lyckat projekt

Att arbeta i ett gränsöverskridande projekt är en stor möjlighet, men det har också sina krävande stunder. Baserat på egna erfarenheter ger nuvarande projektledare sju värdefulla tips för er som arbetar, eller vill arbeta med, ett Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-projekt.

1. Starta med ett mindre projekt

Genom att inleda med ett förprojekt eller ett mindre projekt får ni en mjukstart och kan tillsammans identifiera rätt utmaningar och hur ni ska lösa dem.

”Om man är helt ny inom Interreg-projekt kan det vara bra att starta i ett mindre projekt med färre partner. Att arbeta med Interreg-projekt är ett lärdomsarbete, både kring hur man samarbetar bäst, lär känna varandra och samverkar effektivt. Det är lättare om man arbetar i ett projekt med få partner." Det säger Peter Eriksson, projektkoordinator för Biogas 2020.

”Glöm inte bort att ni kan börja med att söka medel för ett förprojekt. På så sätt kan ni under ett år lägga tid på att hitta de rätta utmaningarna och frågorna att arbeta med, det förenkla sedan ert huvudprojekt.” Det säger Halvor Knutsen, projektledare för MarGen.


2. Börja i god tid

Med många partner och omfattande projektmål är förberedelse ovärderligt. Genom att börja i tid blir arbetet med er ansökan också ett sätt att göra ert projekt skarpare.

”Arbetet med er ansökan kan ta tid och det har därför betydelse att ni börjar tidigt. Arbetar ni i ett stort projekt ska ni också vara beredd på att storleken kräver viss koordinering, så sätt inte för lite resurser på koordineringen.” Det säger Jacob Juul Gade, projektledare för FoodNexus Nordic.

”Det är viktigt att börja i god tid med att forma själva projektgruppen och skriva ansökan. Det är också en stor fördel om ni redan har etablerat en del kontakter.” Det säger Per-Eric Lindgren, projektledare för ScandTick Innovation.


3. Hitta rätt partner

Kompletterande kompetenser, gemensamma mål och en enhetlig bild av era utmaningar. Att hitta rätt partner kan vara lika svårt som det är viktigt.

”När ni formar er projektgrupp är det viktigt att era partner inte överlappar varandra, utan att varje partner bidrar med nödvändig kompetens som är central i projektet. Att alla kompletterar varandra.” Det säger Per-Eric Lindgren, projektledare för ScandTick Innovation.

”Se er omkring, även i er närhet, över vad det finns för möjliga samarbetspartner. Var inte rädda för att bilda nätverk som kan hjälpa er i det arbetet.” Det säger Aleksander Givercman, projektledare för ReproUnion.

”Ni kan aldrig lägga för mycket tid på partnerskapet. Genom att förankra och förbereda ert projekt under hela arbetet med att hitta partner blir ni bättre förberedda inför nästa steg.” Det säger Linda Nilsson, projektledare för the Blue Move for Green Economy.


4. Utgå från ett verkligt problem

Ett lyckat projekt börjar med att ni ser samma utmaningar i samhället. Genom att arbete för att lösa dem, istället för att utgå ifrån enbart en idé, blir ert projekt mer effektivt.

”Det är bra att utgå ifrån ett konkret samhällsproblem, någonting som verkligen behöver lösas. Det kan handla om en kunskapslucka inom ett område eller en vilja att förändra. Genom den verklighetsförankringen blir projektet tydligare.” Det säger Per-Eric Lindgren, projektledare för ScandTick Innovation.

”Ett bra projekt ska utgå ifrån ett behov i samhället. Det ska inte handla om att ni har en bra idé, utan att ni ser utmaningar och lösningar som ni kan lösa med tillsammans över gränserna.” Det säger Jacob Lundgaard, projektledare på Lighting Metropolis.


5. Lär känna varandra

Som projektdeltagare kommer ni att arbeta tillsammans med projektets andra partner under flera år. Lägg tid på att lära känna varandra så blir arbetet enklare, roligare och mer lärorikt.

”Det är viktigt att ni lär känna varandra ordentligt, gör ni inte det kommer alla att utföra sina specifika arbetsuppgifter utan vidare samverkan. Studiebesök över gränserna brukar ge bra kontakter. Jag tycker också att det är viktigt att utvärdera sina partner och huruvida man vill fortsätta att arbeta tillsammans med dem även i nästa projekt. Bra samarbetspartner ger en ökad utveckling och samverkan.” Det säger Peter Eriksson projektkoordinator för Biogas 2020.

”I ett bra projekt ska det ge något att arbeta tillsammans i stället för var för sig. Och för att nå dit behöver ni tid att diskutera och lära känna varandra.” Det säger Halvor Knutsen, projektledare för MarGen.


6. Skaffa struktur

Många partner och delaktiviteter gör att ordning och reda är viktigt. Skapa gemensamma strukturer från början så undviker ni onödiga bekymmer.

”Sätt upp en gemensam struktur för projektet tillsammans med era partner. Eftersom ni kommer att samarbeta över landsgränserna gör det arbetet smidigare.” Det säger Malena Möller, projektledare för Öresundsmetron.

”Ett projekt kräver mycket administration, se därför till att ha en kontaktperson för såväl administrativa uppgifter som för ekonomi och innehåll. På så sätt löser ni saker fortare.” Det säger Tove Ingerslev, projektledare för GameHub Scandinavia.

”Skräms inte över alla administrativa utmaningar som finns inom ett Interreg-projekt. Det kan verka besvärligt och ogenomskådligt, men när man väl sätter sig in i det är det inte så svårt.” Det säger Aleksander Givercman, projektledare för ReproUnion.


7. Fokusera på målet

Ett projekt har flera delaktiviteter. För att lyckas med projektet är det viktigt att ni ser helheten och att alla aktiviteter leder mot samma huvudmål.

”När ni arbetar i ett stort projekt med flera mål är det viktigt att ni lyckas hålla ihop projektets helhet så att ni inte drunknar i en liten delaktivitet. Ni måste kunna se vad det är en del av och se helheten.” Det säger Bente Børre Petersen, projektledare för KOBRA.

”Genom att lägga tid på ansökningsprocessen och beskriva vad ni vill uppnå tvingas ni bli mer konkreta i projektets mål och hur ni kan nå dit tillsammans, det är viktigt att hålla fast vid de målen under hela projektet.” Det säger Malena Möller, projektledare för Öresundsmetron.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Linkedin-grupper för mer hjälp

  Du missar väl inte våra Linkedin-grupper för projektledare, ekonomer och kommunikatörer?

  Där kan ni dela erfaranheter och få tips av andra projekt.

  Ansök om att bli medlem i grupperna här:

  Projektledarnätverklänk till annan webbplats

  Ekonomnätverklänk till annan webbplats

  Kommunikatörsnätverklänk till annan webbplats