Ansökningsseminarier i Aarhus, Halmstad och Oslo

Ta chansen att få vägledning och information om att söka stöd och driva Interreg-projekt. Inför 2019 års första ansökningsrunda ordnar vi seminarier på tre platser.

Mellan den 14 januari och 15 februari 2019 håller vi ansökningsomgång 2019:1 öppen. Inför detta anordnar vi tre seminarier för dig som planerar att söka medel via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Varför delta?

Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan (även förprojekt) att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till projekt som vill ansöka. Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt. Ni kan också boka in ett mer allmänt hållet möte om ni inte är redo att ansöka. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert möte.

Förutsättningar i AO2019:1

I ansökningsomgång 2019:1 kommer ni att kunna ansöka om projekt inom alla fyra insatsområden, dvs Grön ekonomi, Transport, Sysselsättning och Innovation, samt alla tre delgeografier: Kattegat-Skagerrak, Öresund och Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Norska aktörer

Under 2019:1 kommer norska aktörer troligen enbart kunna söka medel inom transport och grön ekonomi. Vi vet med säkerhet vilka insatsområden som kommer vara öppna för ansökningar om norska IR-medel först efter Övervakningskommitténs möte den 5-6 december 2018. Då återkommer vi med mer information på interreg-oks.eulänk till annan webbplats

Det finns dock fortsatt möjlighet för norska aktörer att delta i projekt inom innovation och sysselsättning, men då med helt egen finansiering och inte med den 50-procentiga finansiering som normalt finns att tillgå.

Tills vidare är det dock fortsatt öppet att söka om norska medel för förprojekt inom alla fyra insatsområden.

Vi behöver din anmälan senast 5 november 2018. Klicka på länken till respektive seminarium ovan för att anmäla dig.

 

Varmt välkommen Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300