Ansökningsseminarier inför ansökningsrunda 2017:2

Efter sommaren är det dags för nästa ansökningsrunda. Inför det anordnar vi två ansökningsseminarier för er som kommer att ansöka.

Inför ansökningsrundan 2017:2 - som stänger den 15 september 2017 - anordnar vi två ansökningsseminarier mellan 10.30 - 15.45, på följande datum och platser.

19 maj – Park Inn by Radisson Copenhagen Airport, Köpenhamn, Danmarklänk till annan webbplats

24 augusti – Scandic Crown, Göteborg, Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmäl er genom att klicka på respektive länk.

I den här ansökningsomgången (14 augusti – 15 september) kommer ni att kunna ansöka om projekt inom Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning och inom alla tre geografier Kattegat/Skagerrak, Öresund och Öresund-Kattegat-Skagerrak. På grund av den stora mängd medel som redan beviljats inom Innovation har insatsområde Innovation varit stängt under två ansökningsomgångar och sekretariatet vet ännu inte om det kommer vara öppet i nästa ansökningsrunda. Besked förväntas efter Övervakningskommitténs möte 13-14 juni. Innovation är dock öppet för förprojekt.

Vi uppmuntrar särskilt till ansökningar inom insatsområde Transport, samt projekt med syfte att främja integrationen av personer med utländsk bakgrund inom framför allt insatsområdet Sysselsättning, och det specifika målet ”att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag”. Även projekt inom Sysselsättning med syfte att öka gränsarbetspendling uppmuntras.

Var dock uppmärksam på att programmet i nuläget inte har några norska medel till genomförandeprojekt. Anledningen är att Norska staten under 2017 har minskat finansieringen av statliga medel till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Norska aktörer har därför inte kunnat söka om medfinansiering i ansökningsomgång 2017:1. Det finns fortsatt möjlighet för norska aktörer att delta i projekt, men då med helt egen finansiering och utan den 50 procentiga finansiering som normalt funnits att tillgå. Tills vidare är det dock öppet att söka om norska medel för förprojekt. Det är ännu inte säkert om det kommer att finnas medel för norska aktörer i ansökningsomgång 2017:2, efter sommaren. Vi kommer återkomma med mer information på interreg-oks.eu.

Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till alla projekt som är redo att skicka in en ansökan. Efter den inledande genomgången får varje projekt samlat ett 45-minutersmöte med sekretariatet.

Vi behöver din anmälan senast 28 april (till seminariet 19 maj)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och 21 juni (till seminariet 24 augusti) 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. Vid eventuell avanmälan skicka ett mail till: pernilla@interreg-oks.eulänk till annan webbplats

Varmt välkomna!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    För er som vill ansöka i ansökningsrunda 2017:2

    Vänligen notera att dessa ansökningsseminarier enbart riktar sig till de projekt som har för avsikt att komma in med en ansökan i ansökningsrunda 2017:2. Kontakta gärna våra rådgivare om du har några frågor.