Fem nya projekt får klartecken

Två projekt inom Transport och ett vardera inom Sysselsättning, Innovation och Grön ekonomi får tillsammans 3,56 miljoner euro i stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Beslutsfattarna i Styrkommittéerna Öresund respektive Kattegat-Skagerrak har gett klartecken för fem projekt som täcker alla fyra insatsområden inom EU-programmet.

Här är de godkända projekten, med reservation för slutlig prövning av programmets Övervakningskommitté, som sammanträder i juni.

Careware Nordic

Kommuner ska kunna erbjuda bättre daglig hjälp inom sjukvård och omsorg till sina medborgare. Projektet CareWare Nordic vill utveckla möjligheterna med välfärdsteknologiska lösningar.

Välfärdsteknik, till exempel mobila larm med GPS-funktion, är digital teknik som kan hjälpa äldre, eller personer med en funktionsnedsättning i deras vardag. Projektet CareWare Nordic vill utgå från goda resultat i danska Aarhus och inom tre år skapa en gemensam plattform i Öresund, Kattegat, Skagerrak, där välfärdsteknologilösningar kan presenteras för offentliga inköpare, institutioner och företag.

Länder: Sverige, Danmark

Insatsområde: Innovation

Period: 15 juni 2018 - 14 juni 2021

Budget: 1 139 966 EUR

Beviljade medel: 569 982 EUR

Lead partner: Aarhus Kommune, Center for Frihedsteknologi Partner: Viborg Kommune, Högskolan i Halmstad, Hälsoteknikcentrum Halland, Center for Industri, SOSU Østjylland, Varberg Kommun

Fördomsfönster Öresund

Projektet vill öka antalet gränspendlare i Öresundsregionen genom att 50 utrikesfödda eller andra generationens svenskar får anställning i Danmark.

Genom projektets mål ska goda verktyg skapas för att främja integrationen generellt, framförallt genom att underlätta för denna grupp av arbetssökande att få anställning i Danmark.

Projektet konstaterar att arbetslösheten bland utsatta grupper i Sverige ökar samtidigt som det finns en brist på arbetskraft i Köpenhamnsregionen.

Länder: Sverige, Danmark

Insatsområde: Sysselsättning

Period: 1 september 2018 - 31 augusti 2021

Budget: 1 396 197 EUR

Beviljade medel: 698 094 EUR

Lead partner: MINE - etnisk mångfald i näringslivet

Partner: Lunds universitet, Öresundsinstituttet genom Öi Service AB, Living Institute, Københavns Universitet, Foreningen Norden.

Fremtidens Intelligente Mobilitet
i Greater Copenhagen

Genom att undersöka framtidens stationer, nya kollektiva transportlösningar och intelligent teknologi vill projektet bidra till en hållbar och intelligent mobilitet i Öresundsregionen.

Målet är att framtidens stationer ska ge öppna möjligheterna för förarlös teknologi och multimodalitet, det vill säga med olika typer av transporter.

Genom att utveckla och testa innovativa mobilitetslösningar i en rad olika fallstudier som på olika sätt möter de trafikutmaningar och behov som finns i olika typer av regioner från tät stadsbebyggelse till landsbygd.

Länder: Sverige, Danmark

Insatsområde: Transport

Period: 1 augusti 2018 - 31 juli 2021

Budget: 2 124 896 EUR

Beviljade medel: 1 062 447 EUR

Lead partner: Region Hovedstaden

Partner: Gate21, Region Sjælland, Movia, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Køge Kommune, Lunds Kommun, Helsingborg Stad, NSR/Vera Park, Region Skåne, Innovation Skåne, Trafikverket, Malmö Universitet.

Strategisk analys/forberedende studie af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

I en strategisk analys och förberedande studie ska projektet utvärdera om det finns grund att arbeta vidare med en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

Kortare transporttid, en stärkt försörjningssäkerhet och mobilitet tvärs över Öresund. Det är några av de positiva följderna av en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

Länder: Sverige, Danmark

Områden: Helsingør Kommune, Helsingborgs stad

Insatsområde: Transport

Period: 1 juli 2018 - 31 december 2020

Budget: 1 971 499 EUR

Beviljade medel: 985 748 EUR

Lead partner: Vejdirektoratet

Partner: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Trafikverket

Fra Reaktiv til ProAktiv

Produktion av förnybar energi ska främjas genom gränsöverskridande samarbete. Projektet Fra reaktiv till Proaktiv vill omdefiniera hur kommunerna i Danmark och Sverige samarbetar med företag som de ofta har lagstadgad miljötillsyn över.

Länder: Sverige, Danmark

Områden: Holbæk Kommune, Skåne

Insatsområde: Grön ekonomi

Period: 1 augusti 2018 - 31 juli 2021

Budget: 491 244 EUR

Beviljade medel: 245 618 EUR

Lead partner: Holbæk Kommune

Partner: Danmarks Tekniske Universitet, Länsstyrelsen Skåne, Hållbar Utveckling Skåne

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300