Hur jobbar man inom Interreg-projekt?

Cirka 400 aktörer har deltagit i projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak sedan starten 2007 och bidragit med lösningar på konkreta samhällsproblem. Nu kan du läsa erfarenheter från aktörar i projektkataloget.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har goda förutsättningar att skapa varaktigt och permanent gränsöverskridande samarbeten genom sin projektverksamhet.

I katalogen Gränslöst samarbete i Skandinavien finns personliga upplevelser och intryck från ett antal personer som har hjälpt till att forma programmet och som kommer att fortsätta vara viktiga ambassadörer för Interreg. Vissa delar är på danska och en del är på svenska.

Gränslöst samarbete i Skandinavien - om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2007-2013PDF