Inga extra medel till projekt inom Innovation

Insatsområdet Innovation är så populärt att pengarna i potten nästan tagit slut. En konsekvens av det är att pågående innovationsprojekt inte kan få projektperioden förlängd eller extra medel från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

- De innovationsprojekt som vi investerar medel i använder pengarna de har fått beviljade. Samtidigt är det inte så mycket som återförs till oss. Det är precis vad som är meningen och i grunden väldigt bra, men under den senaste tiden har utbetalningarna skett i en så snabb takt att pengarna i innovationspotten nästan tagit slut.

Det säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

För att inte riskera röda siffror i innovationspotten vid programperiodens slut slopas därför möjligheterna för pågående projekt att få projektperioden förlängd eller att få extra medel.

- Det är en tråkig åtgärd, men vi behöver se till den ekonomiska balansen. Beroende på utfallet av vårens ansökningsomgång så finns en möjlighet att innovationsmedlen kommer ta slut. Det finns därför en risk att vi ej kommer öppna upp för fler innovationsprojekt under denna programperiod. Men det vet vi inte ännu, säger Magnus Schönning.