Innovation öppnar helt med stärkt näringslivkoppling

Näringslivets medverkan får en tydligare koppling till forskning i insatsområdet Innovation, som vi helt återöppnar för ansökningar.

Från och med ansökningsomgång 2018:2 (13 augusti - 7 september) kommer hela insatsområdet Innovation att vara öppet för ansökningar. Mål 1.1, att "Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt eller internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets styrkeområden", har varit stängt under flera ansökningsomgångar men återöppnas nu.

- Formuleringen av målet förändras inte. Däremot kommer vi att ha ett tydligare fokus på kopplingen mellan forskning och näringlivets medverkan i bedömningen av nya projektansökningar, säger programchef Magnus Schönning.

En stärkt koppling mellan näringsliv och innovation finns också i den handlingsplan som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak arbetar efter.

- Mål 1.1 har varit eftertraktat att arbeta mot redan från programstarten 2014. Vi är glada över att nu kunna erbjuda nya projekt möjligheten att söka medel inom det området, säger Magnus Schönning.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300