Hoppa till meny

Interreg är viktigt för samarbete i Öresundsregionen

En ny rapport från Øresundsinstituttet visar att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har stor betydelse för samarbetet i Öresundsregionen.

Øresundsinstituttet har analyserat samarbeten i Öresund, med fokus på de formella kontakterna i regionen. Totalt har 149 aktörer engagerat sig i minst två Öresundsregionala samarbetsprojekt eller organisationer sedan 2008. Undersökningen visar även att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är en viktig aktör för gränsöverskridande samarbete i regionen.

”Interreg-programmet har stor betydning for udviklingen af samarbejdet og regionen i det hela taget, eftersom det giver flera aktører mulighed for at igangsætte og genomføre flera samarbejdsprojekter på tværs af Øresund”, står det i rapporten "Samarbetet över Öresund".

Projektens breda partnerskap, med aktörer från universitet, kommuner, regioner och näringsliv, lyfts fram som en orsak till dess betydelse. Analysen visar även att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är den part som är med i flest projekt och som bidrar med störst finansiering. Totalt är 127,6 miljoner euro från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak öronmärkta till projektsamarbeten mellan i Danmark och Sverige under perioden 2014-2020.

Vill du veta mer?

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som bevakar Öresundsregionen. Läs hela rapporten på Øresundsinstituttets hemsidalänk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    300