Klart med övergripande fokus för vårens ansökningsomgång

Interregs insatsområden grön ekonomi, transport, sysselsättning och delar av innovation kommer att vara öppna för ansökningar i början av nästa år. Som läget är nu kommer det inte finnas några norska medel för genomförandeprojekt.

I ansökningsomgång 2018:1 (15 januari – 9 februari) kommer ni att kunna ansöka om projekt inom Grön ekonomi, Transport, Sysselsättning och inom det andra målet i Innovation (1.2 Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak området).

Ni kan ansöka inom alla tre geografier Kattegat/Skagerrak, Öresund och Öresund-Kattegat-Skagerrak. Var dock uppmärksam på att programmet i nuläget inte har några norska medel till genomförandeprojekt i ansökningsomgång 2018:1. Det finns fortsatt möjlighet för norska aktörer att delta i projekt, men då med helt egen finansiering, inte den 50-procentiga finansiering som normalt finns att tillgå. Tills vidare är det dock öppet att söka om norska medel för förprojekt.

Vi återkommer med mer information på hemsidan framöver.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300