Kommissionen vil modernisere rammer om Interreg

Den 28. maj offentliggjorde EU-Kommissionen information om, hvordan de fremtidige rammer for blandt andet Interreg kommer til at se ud.

EU-Kommissionen foreslår at forenkle og modernisere den såkaldte samhørighedspolitik i perioden 2021-2027. Samhørighedspolitikken er et af EU's vigtigste redskaber i kampen for at mindske forskelle og uligheder på tværs af grænser. Interreg er en del af dette område, og derfor får forslaget også betydning for fremtidigt samarbejde i Skandinavien.

9,5 milliarder euro til Interreg

EU-Kommissionen vil tildele 9,5 milliarder euro til Interreg-programmer i perioden 2021-2027. Særligt vil der blive lagt vægt på landegrænserne mellem medlemsstaterne, hvor der er meget interaktion på tværs af grænser.

”Det er glædeligt at se, at der er fokus på at forbedre livskvaliteten for borgere i grænseregioner. Det er her, vi mener at EU virkelig har en vigtig rolle. Det bliver spændende at følge udviklingen frem til 2021,” siger Magnus Schönning, programchef for Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Færre politiske målsætninger

EU-Kommissionen foreslår blandt andet også fem politiske målsætninger i perioden 2021-2027 i stedet for 11 i perioden 2014-2020.

 1. et mere intelligent Europa gennem innovation, digitalisering, økonomisk omstilling og støtte til små og mellemstore virksomheder
 2. et grønnere og kulstoffrit Europa ved at gennemføre Parisaftalen og investere i energiomstilling, vedvarende energikilder og bekæmpelse af klimaændringer
 3. et tættere sammenknyttet Europa med strategiske transportnet og strategiske digitale netværk
 4. et mere socialt Europa ved at levere resultater som led i den europæiske søjle for sociale rettighederlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster og støtte kvalitetsfyldt beskæftigelse, uddannelse, færdigheder og kompetencer, social inklusion og lige adgang til sundhedspleje
 5. et Europa tættere på borgerne ved at støtte lokalt styrede udviklingsstrategier og bæredygtig byudvikling i hele EU

Læs mere om forslaget fra EU-Kommissionen her.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300