Norskt budgetförslag öppnar för transport och grön ekonomi

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak får en förstärkt finansiering i den norska regeringens förslag till budget. Om förslaget blir verklighet kan projekt inom områdena transport och grön ekonomi få norsk medfinansiering vid nästa ansökningsomgång.

Under 2017 får Interreg ÖKS motsvarande 330 000 euro från den norska staten. I ett förslag till ny norsk statsbudget höjs finansieringen.

­– Vi kan med glädje konstatera den norska regeringens förslag till budget där vårt program föreslås få 800 000 euro, motsvarande 7,6 miljoner norska kronor, för 2018, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg ÖKS.

Vill öppna transport och grön ekonomi

Förutsatt att förslaget blir verklighet och att programmets Övervakningskommitté ger klartecken vill Interreg ÖKS öppna två insatsområden för norsk, statlig medfinansiering under 2018: transport och grön ekonomi. Det är områden som Interreg ÖKS arbetat mycket hårt för att marknadsföra.

– Programmet har haft relativt få godkända projekt och ansökningar inom transport och grön ekonomi. Det är områden som också, i hög grad, går in i varandra. Dessutom gör vi bedömningen att norsk medverkan i transportprojekt behövs för att kunna nå programmålen, säger Magnus Schönning.

Den första av två ansökningsomgångar under 2018 öppnar den 15 januari och stänger den 9 februari.

– Från förvaltande myndighet har vi förhoppningar om att norska medel ska vara tillgängliga för ansökningar inom transport och grön ekonomi under den ansökningsomgången, säger Magnus Schönning.

Glädjande om förslaget blir verklighet

Inför programstarten 2014 åtog sig Norge att årligen bidra med 20 miljoner norska kronor till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Finansieringen har under 2017 avvikit från det, men Magnus Schönning är positiv till förslaget om 800 000 euro.

– Vi hoppas verkligen att detta förslag kommer gå igenom förhandlingarna i Stortinget, och att det kommer att finnas norska medel av den här magnituden under resten av programperioden, säger han.

Slutligt besked om de norska pengarna kommer först efter behandling i Stortinget, vilket sker någon gång i början eller mitten av december.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300