Nya projektansökningar till programmet

Den 23 september stängde höstens ansökningsomgång. Vi fick in två projektansökningar och kommer nu att utvärdera dessa.

Ett projekt har sökt medel inom insatsområdet transport
för Öresundsgeografin, och det andra projektet har sökt medel för insatsområdet sysselsättning inom hela programmets geografi. Transport och sysselsättning är för tillfället våra mest prioriterade insatsområden och vi är nöjda med att projektansökningarna gäller just dessa. Däremot hade vi sett fram emot fler ansökningar.

 – Vi vill att vårt program ska vara med att utveckla hela
Öresund, Kattegat och Skagerrak-regionen och därför arbetar vi mycket aktivt med att nå ut med information om programmets möjligheter till potentiella projekt. Vi vet också att det finns projekt som är på gång, och vi kommer på bästa möjliga sätt hjälpa dem att utveckla deras idéer till färdiga projektansökningar, säger programchef Magnus Schönning.

Våra rådgivare har nu börjat utvärdera och bedöma projektansökningarna. Projekten kommer att ha svar inom tre månader. Läs mer om hur vi bedömer projektansökningar.

Hittills har Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak beviljat 30 projekt samt två förprojekt. Nästa ansökningsomgång är öppen 23 januari till 17 februari. Läs mer om vår kommande ansökningsomgång.