Projekthandboken är uppdaterad

Vi har nu uppdaterat programmets projekthandbok. De två största nyheterna gäller för danska projektpartner, men även annan information har förtydligats. Desssutom har Tillväxtverket förbättrat e-tjänsten Min Ansökan.

De två största nyheterna i programmets projekthandbok gäller danska projektpartner:

  • Nu får alla utgifter som är bokförda och betalda innan First level control påbörjar sin kontroll inkluderas av stödmottagarna i en given redovisningsperiod. Tidigare gällde att de skulle vara betalda inom redovisningsperioden för danska projektpartner.
  • Danska projektpartner ska enbart bifoga de obligatoriska bilagorna vid ansökan om utbetalning. Ytterligare underlag kommer att begäras in av First level control under deras granskning. Läs mer om detta på vår hemsida.

Övriga förändringar som vi har gjort är:

  • Vi har förtydligat information om stödberättigande kostnader bland annat för personalkostnader samt beskrivningar av processen för ansökan om utbetalning.

Vi vill uppmana er till att aktivt använda er av projekthandboken. Uppdateringar och förtydliganden sker kontinuerligt för att ge er ett bra verktyg att arbeta med.


Tillgänglighetsanpassning av Min Ansökan

Min ansökan är e-tjänsten där företag och offentliga aktörer i Sverige söker om finansiering från bland annat Tillväxtverket. Då fler och fler vill hantera ansökningar elektroniskt ökar kraven på hög tillgänglighet i Min ansökan. Nu får e-tjänsten ett nytt grafiskt gränssnitt som är enklare för er som använder tjänsten.

Dessutom har det gjorts förändringar i:

  • Budgeten för projektmedel
  • Hur man skapar utbetalningsansökan
  • Hur bilagor läggs till
  • Hur man kan anpassa information kring signering
  • Utloggning, där man automatiskt blir utloggad efter 15 minuters inaktivitet.