Sex projekt söker om stöd

Höstens ansökningsomgång har stängt och sex projekt har sökt om stöd från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Nu ska de bedömas av vårt sekretariat, som ger sin rekommendation till vilka projektet som ska få stöd.

När Interreg ÖKS vid midnatt i fredags stängde höstens ansökningsomgång hade sex aktörer skickat in ansökningar om stöd för gränsöverskridande projekt.

Tre projekt faller inom Interregs insatsområde sysselsättning, två av dem inom transport och ett inom grön ekonomi.

- Det är glädjande med två ansökningar inom området transport, som vi arbetat särskilt hårt med att främja den senaste tiden, säger programchef Magnus Schönning.

Projektens mål handlar om allt från sammankopplade transportsystem och miljöbesparande trafiksignaler, till utvidgad arbetsmarknad, språklig hjälp för arbetssökande tvärs över Sundet och ökad sysselsättning hos studenter. Fyra av projekten har Öresund som geografiskt område och två har Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Stor spännvidd

Totalt söker de sex projekten 8 124 711 euro i stöd från Interreg ÖKS. Skulle samtliga få bifall av sekretariatet och sedermera av övervaknings- respektive styrkommittén kommer EU-programmets pott på 127 miljoner euro att sjunka ytterligare, från 59 till drygt 51 miljoner euro.

- Det är stor spännvidd. Det största projektet har ett 20-tal partner och söker 3,4 miljoner euro i stöd, medan ett annat söker knappt 300 000 euro, säger Magnus Schönning.

Fler ansökningar

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har under den nuvarande programperioden 2014-2020 godkänt 35 projekt. I våras sökte fem projekt stöd och dessförinnan, hösten 2016, endast två. Med sex ansökningar är kurvan fortsatt stigande.

- Det är skönt att trenden ser ut att ha vänt, säger Magnus Schönning.

I slutet av november och början av december fattar styr-, respektive övervakningskommittén beslut om stöd till projekten.

Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Magnus Schönning är programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300