Sju nya projekt godkända

Stärkt kamp mot barncancer och ofrivillig barnlöshet, utveckling av cirkulära affärsmodeller och smarta sätt att införa energibesparande belysning. Det är några av målen i sju nya projekt som Interreg har godkänt. Samtliga arbetar i linje med de globala målen.

Så många som 14 partnerskap sökte Interreg-stöd under höstens ansökningsomgång. Sju av dessa har nu fått klartecken av styrkommittérna Öresund respektive Kattegat-Skagerrak.

- Det är glädjande att kunna välkomna ytterligare sju projekt. Vissa bryter ny mark inom vårt program medan andra är kända partnerskap som återkommer med vidareutveckling av sina idéer i nya Interreg-projekt, säger programchef Magnus Schönning.

Ytterligare fyra projekt kan komma att beviljas. Det är programmets Övervakningskommitté som fattar beslut om dessa, vilket sker den 6 december.

Går i linje med FN:s globala mål

De nu beviljade projekten når upp till programmets urvalskriterier och går dessutom i linje med tre av FN:s globala mål om God hälsa och välbefinnande, Hållbar energi för alla samt Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Att prata om programmet och projekten utifrån de globala målen har blivit en viktig byggsten i programmets nya koncept kring kommunikation, som snart ska lanseras.

- Vi gjort ett arbete med att hitta gemensamma nämnare i våra befintliga projekts mål och ambitioner och sedan matcha dessa med FN:s globala mål. Det har vi gjort för att ge projekten, och även andra målgrupper, ett sammanhang som är välbekant och budskap som är lätta att kommunicera och ta till sig, säger Magnus Schönning och fortsätter:

- Vi kan se att även de nya projekten passar väl in i tre av de fyra globala mål som vi har identifierat och "gjort till våra". Det är väldigt positivt och lovande för vårt fortsatta arbete.

Webinarier om nytt koncept för kommunikation

Det nya konceptet kring kommunikation kommer att presenteras för projekten och de 15 regionerna med sitt politiska ägarskap den 11 december.

- Vi uppmanar projekt, politiker, regionala kontaktpersoner och andra intresserade att delta för att lära sig mer om detta och förhoppningsvis använda och sprida i sin egen kommunikation, säger Magnus Schönning.

Fakta

Projekt i linje med mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Reprounion 2.0. Universitet och sjukhus i Öresund gör gemensam sak för att lösa fem globala utmaningar kring fertilitet. Läs mer

iCOPE. Cancer hos barn ökar i Europa och dödligheten är fortsatt hög. Med innovativ forskning ska projektet iCOPE arbeta för att förbättra diagnostik, behandling och livskvalitet hos patienterna. Läs mer

Fakta

Projekt i linje med globalt mål 7: Hållbar energi för alla

Lighting Metropolis - Green Economy. Energiförbrukningen från belysning i offentligt ägda byggnader, vägar och platser ska minskas i ett projekt som bygger på tidigare erfarenheter. Läs mer

CISKA. Lagring av överskottsenergi, utveckla och testa cirkulära affärsmodeller i praktiken samt öka de samarbetet över gränsen kring energiintegration och lagring. Det är målen med projektet CISKA. Läs mer

Green VALLeys. Biomassa från jordbruket har potential att bidra till energiförsörjningen på ett bättre sätt än idag. I Green VALLeys ska en grön plattform skapas för bioraffinering i Kattegat-Skagerrak-området. Läs mer

FAKTA

Projekt i linje med globalt mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Game Hub Scandinavia 2.0. Uppföljaren till Game Hub Scandinavia kraftsamlar för att etablera sig på den globala spelmarknaden. Läs mer

Greater Copenhagen Life Science analysis initiative. Arbetskraftens rörlighet och behovet av arbetskraft inom life science-området ska analyseras i ett treårsprojekt som ska öka kunskapen på området. Läs mer

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300