Ny rapport om gränshinder över Öresund

ESS-projekt presenterar rapport om gränshinder.

Region Skåne leder ett projekt som finansieras av Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak. Projektet ska ta tillvara på möjligheterna med de världsunika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV i Lund.

Ett av arbetspaketen i projektet handlar om att avskaffa gränshinder som specifikt drabbar medarbetare vid de två forskningsanläggningarna.

Delprojektet Gränshinder har presenterat sin slutrapport ”Hinder och möjligheter”.

Ladda ner slutrapporten.PDF

Rapporten tar upp gränshinder som finns i anslutning till ESS etablering i både Sverige och Danmark och hur människor drabbas konkret av dessa gränshinder, samt förslag till lösningar i form av ansvarig stat/stater och vilka lagar som bör ändras.