Ansökningar om ökad gränspendling och HH-förbindelse

När årets första ansökningsomgång ska summeras har sex projekt sökt stöd inom våra fyra insatsområden.

Fler gränspendlare, en utredning om fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg och nya tekniker och metoder för att främja förnybar energi. Det är ett axplock av vad som finns i ansökningarna från årets första sökomgång.

- Det är spännande planer och målsättningar som projekten har, säger programchef Magnus Schönning efter en hastig överblick.

Två projekt söker stöd inom Transport och två inom insatsområdet Sysselsättning, medan Grön ekonomi och Innovation har en sökande vardera.

Sammanlagt söker de sex projekten 4,88 miljoner euro i stöd från programmet - det största projektet budgetmässigt söker 1,3 miljoner euro för ett transportprojekt och det minsta knappt 275 000 euro för ett projekt inom Grön ekonomi.

Det är inom Öresund och Öresund-Kattegat-Skagerrak som projekten ska verka geografiskt. Saknas gör sökande inom Kattegat-Skagerrak och även norska sökande.

- Det har varit kort om tid från att vi gav besked om att öppna Transport och Grön ekonomi för norska sökande till att ansökningsomgången startade, säger programchef Magnus Schönning.

Hos två nyss inkomna förprojekt, som inte ingår i den ordinarie beredningen, finns det däremot norska aktörer.

- Det är förprojekt inom Grön ekonomi och Transport. Vi tror och hoppas också på norska sökande till genomförandeprojekt framöver, säger Magnus Schönning.

Nu ska genomförandeprojekten beredas och poängsättas av sekretariatet och sedan beslutas av programmets styr- och övervakningskommittéer. Slutgiltiga besked om vilka projekt som får stöd kommer i maj och juni.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300