Ansökningsseminarier i Köpenhamn och Göteborg

Ta chansen att få vägledning och information om att söka stöd och driva Interreg-projekt. Inför 2019 års andra ansökningsrunda ordnar vi seminarier på två platser.

Mellan den 9 augusti och 13 september 2019 håller vi ansökningsomgång 2019:2 öppen. Inför detta anordnar vi två seminarier för dig som planerar att söka medel via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Varför delta?

Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan (även förprojekt) att delta på ett av ansökningsseminarierna. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till projekt som vill ansöka. Erfarenheten visar också att sannolikheten att ett projekt ges bifall ökar när projektpartner har deltagit vid såväl ansökningsseminarium som möte. 

Efter den inledande genomgången erbjuds ni ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet med ytterligare praktisk information och rådgivning. Ni har också möjlighet att ha möte vid annan tidpunkt. Ni kan också boka in ett mer allmänt hållet möte om ni inte är redo att ansöka. Det betyder att ni får enas om när ni önskar att ha ert möte.

Förutsättningar i AO2019:2

Drygt 4 år in i programperioden börjar det ta slut på tillgängliga medel inom insatsområdet Innovation och de norska så kallade IR-medlen.

Säkra besked om detta har vi först efter vårens möte med Övervakningskommittén den 18-19 juni, men vi kan redan nu garantera att det kommer finnas ERUF-medel (för danska och svenska stödmottagare) att söka inom de 3 insatsområdena Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning, samt alla 3 delgeografier: Kattegat-Skagerrak, Öresund och den gemensamma geografin Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Huruvida det till hösten 2019 kommer finnas medel inom insatsområdet Innovation eller norska IR-medel är mycket osäkert. Besked om detta kommer vi kommunicera ut så snart vi vet, men troligen först efter den 18-19 juni.

Det finns naturligtvis alltid möjlighet för norska aktörer att delta i projekt med helt egen finansiering och utan den 50-procentiga finansieringen från programmet. Tills vidare är det också fortsatt öppet att söka om norska medel för förprojekt inom alla fyra insatsområden.

Vi återkommer löpande med mer information på interreg-oks.eu.


Varmt välkommen

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak