Presentation från ansökningsseminarium

Deltog du i ansökningsseminariet i Köpenhamn 19 maj?

Nedan finner du presentationen från seminariet.

Presentation från ansökningsseminariet i Köpenhamn 19 maj 2017PDF