Hoppa till meny

Grön ekonomi

Insatsområdet ska främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor.


Öresund-Kattegat-Skagerrak-området har en positiv klimat- och miljöutveckling. Det finns också starka och delvis komplementära närings- och kompetensmiljöer inom området. Men för att lyckas minska utsläppen av koldioxid behöver energiförbrukningen minska och användningen av förnybar energi bör utvecklas.

Insatsområdet ska främja produktion och distribution av energi som hämtas från förnybara källor. Insatsområdet ska också stödja energieffektivitet, smart energiförvaltning och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, även i offentliga byggnader och inom bostadssektorn.

Tre specifika mål

Insatsområdet har tre specifika mål;

 • att öka antalet samarbeten för utveckling av ny teknik, nya styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi
 • att öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning)
 • minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet

Exempel på aktiviteter

Exempel på typer av aktiviteter som kan få stöd;

 • insatser som främjar ökad produktion av förnybar energi, ledningssystem och energistyrningsverktyg
 • utveckling och tester av lagringsmöjligheter av överskottsenergi från förnybara källor
 • tester och demonstrationer av teknik och system för utveckling av en sammankopplad och standardiserad laddinfrastruktur för förnybar energi inom transportsektorn
 • insatser som främjar en grönare maritim sektor, exempelvis genom övergång från oljebaserade till koldioxidsnåla drivmedel
 • Samarbete om utveckling av lokala och regionala energiplaner och energistyrningsverktyg
 • åtgärder som främjar lågenergibyggande och energieffektiva lösningar
 • åtgärder som höjer kompetens i offentlig sektors drift, byggnads- och utvecklingsavdelningar
 • utveckling av kompetens kopplad till beställningsdriven innovations- och teknologiutveckling, inklusive leverantörsutveckling
Kommentarer
 1. Kirsten Ramskov Galamba
  Hej
  Region Hovedstaden er ved, sammen med Region Sjælland og Region Skåne, at udarbejde en ansøgning til ØKS puljen under Grøn Økonomi.

  Jeg vil spørge, om der også kommer en ansøgningsmulighed primo 2017 ?

  Vh
  Kirsten Ramskov Galamba
  Chefkonsulent, Region Hovedstaden
  # 1
  fredag, 18 mars kl. 11:12
 2. Magnus Schönning, sekretariatschef
  Hej Kirsten,

  Tack för din fråga! Ja, det kommer att vara en ansökningsomgång under våren 2017. Datum för när man ska kunna söka är ännu inte bestämt, men man kan med stor säkerhet säga att det kommer vara ungefär som i år, dvs från början av februari till och med början av mars. Exakta datum kommer beslutas efter det att datum fastlagts för beslutsmötena under våren 2017.

  Med vänlig hälsning

  Magnus
  # 2
  måndag, 21 mars kl. 09:22
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarLadda ner broschyr

Du kan läsa mer om möjligheterna att ansöka om finansiering av projekt med fokus inom grön ekonomi i broschyren

"Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?"PDF

 

Se vårt webbinarium om grön ekonomi i repris: