Utvärdering av programmet

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har anlitat den externa utvärderaren Kontigo för att följa programmets genomförande och förmåga att leverera resultat. I tre rapporter ger Kontigo sina bedömningar.

Den första delrapporten levererades i mars 2017 och den tredje slutrapporten två år senare.

Bland de punkter som Kontigo lyft fram som viktiga att förändra och utveckla finns följande:

  • Tydliggöra det gränsregionala mervärdet så att det genomsyrar programmets alla delar och är en del av alla programmets målformuleringar.
  • Integrera de horisontella kriterierna i programmets mål och genomförande.
  • Behovet av att främja utvecklingen av goda projekt i programområdet inom framförallt insatsområdet Transport, för att uppnå en mer balanserad projektportfölj.
  • Det saknas och finns behov av ett organisatoriskt förankrat programägarskap som kan ta ett långsiktigt strategiskt ansvar för utmaningar och möjligheter i gränsregionen i stort eller i dess enskilda delar.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har sedan den första delrapporten arbetat målinriktat för att förändra och åtgärda de punkter som Kontigo lyfter fram och som faller inom ramen för programmets mandat och ansvarsområden.

Delrapporterna finns för nedladdning här intill.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300