Programhandboken

Det här är en handbok för er som ska ansöka om stöd eller har beviljats stöd från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Informationen är baserad på de förordningar som reglerar genomförandet av programmet, men ni får även en del tips och goda råd.

Arbetet med att färdigställa den webbaserade programhandboken pågår. Under tiden kan du ladda ner en tidig version av programhandboken som pdf.