Projektbank

Här kan du läsa mer om våra projekt under perioden 2007-2013 och 2014-2020.

Sortering

 • Projektnamn (A-Ö)
 • Beviljade medel (låg till hög)
 • Beviljade medel (hög till låg)

Insatsområde

 • Innovation
 • Sysselsättning
 • Transport

Land

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Område

 • Aarhus kommune
 • Arendal kommune
 • Helsingborgs stad
 • Helsingør Kommune
 • Kristiansand kommune
 • Kristianstads kommun
 • Københavns Kommune
 • Lunds kommun
 • Lysekils kommun
 • Malmö stad
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Skåne
 • Strömstad kommun
 1. Cleantech Impact Accelerator

  Gränshinder orsakar problem för små företag som vill gå över gränsen med sina innovativa lösningar för minskad, negativ klimatpåverkan. Det vill Cleantech Impact Accelerator hjälpa till att lösa.

 2. Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

  Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet.

 3. Fördomsfönster Öresund

  Projektet vill öka antalet gränspendlare i Öresundsregionen genom att 50 utrikesfödda eller andra generationens svenskar får anställning i Danmark.

 4. Greater Copenhagen som globalt centrum för Mikrobiom forskning

  Genom att kombinera olika styrkor inom mikrobiomforskning kan Greater Copenhagen bli ett världsledande forskningskluster.

 5. MarGen II - Kapacitetsopbygning for øget bæredygtig vækst ved akvatiske miljøer i Kattegat-Skagerrak

  Succén i att etablera ett tvärvetenskapligt forskningskluster genom projektet MarGen följs upp i MarGen II. Nu ligger fokus på att forskning och innovation ska komma till nytta för näringslivet.

 6. Öresundsmetro - en del av Greater Copenhagen Trafikcharter

  Öresundsmetron är ett projekt i samarbetet mellan Köpenhamn och Malmö och centrala intressenter på bägge sidor av Öresund, som jobbar för att realisera en metro mellan städerna.