Projektbank

Här kan du läsa mer om våra projekt under perioden 2007-2013 och 2014-2020.

Sortering

 • Projektnamn (A-Ö)
 • Beviljade medel (låg till hög)
 • Beviljade medel (hög till låg)

Insatsområde

 • Grön ekonomi
 • Innovation
 • Sysselsättning
 • Transport

Land

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Område

 • Akershus fylkeskommune
 • Buskerud fylkeskommune
 • Eslövs kommun
 • Göteborg stad
 • Helsingborgs stad
 • Helsingør Kommune
 • Kongsberg kommune
 • Kristianstads kommun
 • Københavns Kommune
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Oslo kommune
 • Region Hovedstaden
 • Region Sjælland
 • Region Skåne
 • Skedsmo kommune
 • Västra Götalandsregionen
 1. Cleancon

  Arbetsmaskiner för bygg- och anläggningsarbeten står för en stor del av växthusgasutsläppen inom den skandinaviska transportsektorn. Cleancon (Clean Construction Machinery) vill ändra på det. Målet är att 40 kommuner i Sverige, Norge och Danmark ska utforma gemensamma incitament och upphandlingsprocesser för att främja el- och vätgasdrivna arbetsmaskiner.

 2. Cleantech Impact Accelerator

  Gränshinder orsakar problem för små företag som vill gå över gränsen med sina innovativa lösningar för minskad, negativ klimatpåverkan. Det vill Cleantech Impact Accelerator hjälpa till att lösa.

 3. Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

  Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet.

 4. Fördomsfönster Öresund

  Projektet vill öka antalet gränspendlare i Öresundsregionen genom att 50 utrikesfödda eller andra generationens svenskar får anställning i Danmark.

 5. Greater Copenhagen som globalt centrum för Mikrobiom forskning

  Genom att kombinera olika styrkor inom mikrobiomforskning kan Greater Copenhagen bli ett världsledande forskningskluster.

 6. Öresundsmetro - en del av Greater Copenhagen Trafikcharter

  Öresundsmetron är ett projekt i samarbetet mellan Köpenhamn och Malmö och centrala intressenter på bägge sidor av Öresund, som jobbar för att realisera en metro mellan städerna.