Projektbank

Här kan du läsa mer om våra projekt under perioden 2007-2013 och 2014-2020.

Sortering

 • Projektnamn (A-Ö)
 • Beviljade medel (låg till hög)
 • Beviljade medel (hög till låg)

Insatsområde

 • Grön ekonomi

Land

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Område

 • Aalborg Kommune
 • Akershus fylke
 • Akershus fylkeskommune
 • Arendal kommune
 • Aust-Agder fylke
 • Buskerud fylkeskommune
 • Eslövs kommun
 • Göteborg stad
 • Hjørring kommune
 • Holbæk Kommune
 • Kongsberg kommune
 • Lunds kommun
 • Malmö stad
 • Oslo kommune
 • Region Halland
 • Region Hovedstaden
 • Region Midtjylland
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Skåne
 • Skedsmo kommune
 • Skåne
 • Stockholms län
 • Telemark fylke
 • Trollhättans kommun
 • Uppsala län
 • Varberg kommun
 • Vest-Agder Fylke
 • Västra Götalandsregionen
 • Østfold fylke
 1. Biogas 2020

  Projektet Biogas 2020 arbetar för att Skandinavien ska bli bäst i världen på biogas – det bidrar till ett hållbart samhäller och skapar även nya jobb. För att nå dit är projektets huvudmål att utveckla en skandinavisk plattform där aktörer kan växa tillsammans.

  Projektet är avslutat

 2. CISKA (Cirkulære Industrielle Symbioseparker Skandinavien)

  Lagring av överskottsenergi, utveckla och testa cirkulära affärsmodeller i praktiken samt öka de samarbetet över gränsen kring energiintegration och lagring. Det är målen med projektet CISKA.

 3. Cleancon

  Arbetsmaskiner för bygg- och anläggningsarbeten står för en stor del av växthusgasutsläppen inom den skandinaviska transportsektorn. Cleancon (Clean Construction Machinery) vill ändra på det. Målet är att 40 kommuner i Sverige, Norge och Danmark ska utforma gemensamma incitament och upphandlingsprocesser för att främja el- och vätgasdrivna arbetsmaskiner.

 4. FUTURE

  Andelen använd förnybar energi ska öka hos offentliga myndigheter. Det vill projektet FUTURE som ska arbeta med sju case för att nå målen.

 5. Fra Reaktiv til ProAktiv

  Produktion av förnybar energi ska främjas genom gränsöverskridande samarbete. Projektet Fra reaktiv till Proaktiv vill omdefiniera hur kommunerna i Danmark och Sverige samarbetar med företag som de ofta har lagstadgad miljötillsyn över.

 6. Greater Bio

  Biogas er en afgørende bæredygtig energikilde for fremtiden, som består af gylle og organisk affald, der via biogasanlæg omdannes til energikilde. Projektet Greater Bio er et dansk-svensk samarbejde, der sigter mod at udvikle en bæredygtig bioøkonomi i forhold til både ressourceudnyttelse og energiproduktion i Greater Copenhagen området.

 7. Green Building A-Z

  Projektet Green Building A-Z vill bidra till att offentliga byggnader blir mer energieffektiva. För att lyckas med det går kompetensutveckling som en röd tråd genom hela projektet.

  Projektet är avslutat

 8. Green VALLeys - gröna bioraffinaderier för hållbar produktion av bioenergi från jordbruket

  Biomassa från jordbruket har potential att bidra till energiförsörjningen på ett bättre sätt än idag. I Green VALLeys ska en grön plattform skapas för bioraffinering i Kattegat-Skagerrak-området.

 9. Hållbar Soil Mixing

  Projektet Hållbar Soil Mixing vill skapa ett recept på jordblandningar som både bryter ner markföroreningar och samtidigt håller jorden bärkraftig för byggnation.

 10. Lighting Metropolis - Green Economy

  Energiförbrukningen från belysning i offentligt ägda byggnader, vägar och platser ska minskas i ett projekt som bygger på tidigare erfarenheter.