Projektbank

Här kan du läsa mer om våra projekt under perioden 2007-2013 och 2014-2020.

Sortering

 • Projektnamn (A-Ö)
 • Beviljade medel (låg till hög)
 • Beviljade medel (hög till låg)

Insatsområde

 • Transport

Land

 • Danmark
 • Norge
 • Sverige

Område

 • Aalborg Kommune
 • Akershus fylke
 • Buskerud fylke
 • Frederikshavn Kommune
 • Göteborg stad
 • Helsingborgs stad
 • Helsingør Kommune
 • Herning Kommune
 • Hjørring kommune
 • Horten kommune
 • Kattegat
 • Kristianstads kommun
 • Københavns Kommune
 • Malmö stad
 • Region Halland
 • Region Hovedstaden
 • Region Nordjylland
 • Region Sjælland
 • Region Skåne
 • Rogaland fylke
 • Skagerrak
 • Sotenäs kommun
 • Stockholms län
 • Telemark fylke
 • Vest-Agder Fylke
 • Vestfold fylke
 • Västra Götaland
 • Västra Götalandsregionen
 • Öresund
 • Östergötlands län
 • Østfold fylke
 1. Et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen

  Hur kan transportsystemet i Greater Copenhagen utvecklas till att bli mer likriktat och hållbart för att främja hållbarhet och mobilitet från och inom det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)? Det är inriktningen för projektet.

 2. Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen

  Genom att undersöka framtidens stationer, nya kollektiva transportlösningar och intelligent teknologi vill projektet bidra till en hållbar och intelligent mobilitet i Öresundsregionen.

 3. MARIA (Ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan med hjälp av förbättrade MARItima Analyser)

  Bättre rutter för fartygen ska ge mindre bränsleförbrukning och därmed en sjöfart som ger mindre miljöpåverkan. Projektet Maria ska förbättra de maritima analyserna.

  Projektet är avslutat

 4. NÖKS II - Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerak

  Genom att flytta gods från vägar till havet kan transporten bli mer miljövänlig, säker och effektiv. Därför vill projektet NÖKS II undersöka hur regionen bäst kan utveckla detta.

  Projektet är avslutat

 5. RSMP Nordic

  Restider kan bli kortare och antalet stopp för rött ljus färre med RSMP Nordic. Projektet ska arbeta för att skapa en gemensam samarbetsorganisation kring system för trafikledning och trafiksignaler.

 6. SMaRT - Sustainable Mobility Rural and Urban Transport

  Befolkningens bevidsthed, holdning og viden om bæredygtige transportløsninger er centrale emner for det dansk-svenske projekt SMaRT. Projektet vil øge bæredygtige transportmidler for rejsende, pendlere og beboer ved at påvirke deres rejseadfærd - i første omgang.

 7. Skandinavisk Elbilsekretariat

  Erfarenhetsutbyte och goda exempel ska hjälpa kommuner i Norge, Sverige och Danmark att införa elmobilitet. På så sätt hjälper projektet Skandinavisk Elbilsekretariat kommunerna att bli mer klimatsmarta.

  Projektet är avslutat

 8. Skandinavisk Elektrisk Transport System II

  Projektet SETS II vill bidra till att regionernas hamnar snabbare ska ställa om till eldrift och därmed minska koldioxidutsläppen.

 9. Strategisk analys/forberedende studie af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg

  I en strategisk analys och förberedande studie ska projektet utvärdera om det finns grund att arbeta vidare med en fast förbindelse mellan Helsingør och Helsingborg.

 10. Value2Sea

  Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegat-Skagerraks transportkedjor.