COOLGEOHEAT- Shallow geothermal energy - the green and effective heating and cooling grids of the future

En grön övergång från fossila bränslen till förnybar energi är globala utmaningar - som kräver lösningar över regionala och nationella gränser.

Projektet COOLGEOHEATs syfte är att öka produktionen av förnybar energi, från jordytor till den kollektiva uppvärmnings- och kyltillförseln i framtidens gröna städer och landsbygdsområden.

Projektets partners är offentliga, privata och forskningsinstitutioner i Sverige och Danmark, som har kunskap inom energibranschen.

Det ska ske utveckling av nya tekniska, ekonomiska och affärsledningsinstrument och metoder mellan företag, kommuner och forskningsinstitutioner i Sverige och Danmark, Projektet bidrar direkt till ett kunskaps- och relationsnätverk över nationella gränser.