Jobb på tvärs

Projektet vill bidra till att vända trenden med en minskande skara gränsarbetspendlare mellan primärt Helsingborg och Helsingör.

Projektet räknar med att cirka 200 personer kommer att börja gränsarbetspendla Sverige-Danmark och 110 personer mellan Danmark och Sverige, tack vare projektet.

Cirka 1000 deltagare väntas delta i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ. Projektet kommer att avgränsa insatserna till fem olika branscher där det råder brist på arbetskraft.

På längre sikt är projektet en del i skapandet av en Öresundsgemensam arbetsmarknad, där arbetsgivare på båda sidor sundet får tillgång till efterfrågad arbetskraft.

 

Projektet är avslutat