Praktiskt verktyg för en hållbar affärsmodellsinnovation

Projektet behandlar och utvecklar en frågeställning om hur företag kan implementera nya affärsmodeller med utgångspunkt i hållbarhetsmålen och de förutsättningar som finns hos företagets organisation, både lednings och medarbetarnivå, för realisering.

Hvordan kan virksomheder implementere nye forretningsmodeller med udgangspunkt i bæredygtighedsmålene? Og kan det kombineres med virksomhedens organisation, ledelse og medarbejdere?

Der findes i dag ikke en model for bæredygtighedsarbejde til virksomheder, som også inddrager et virksomheds- og organisationsperspektiv. Målet med projektet er at udvikle en metodik og et værktøj, der kan hjælpe virksomheder med at implementere og realisere nye bæredygtige forretningsmodeller.