3. oktober 2017 - Quality Hotel View - Dansk versjon

SKANDINAVISK
 PARTNERLAB

Skandinavisk Partnerlab är över för i år. Tack och på återseende!

Bilder från dagen

Under hashtaggen #skandinaviskpartnerlablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Instagram hittar du bilder från dagen.

Skandinavisk Partnerlab

Under Skandinavisk Partnerlab den 3 oktober 2017 blev aktörer från hela Skandinavien, guidade till att skapa ett framtida samarbete inom fyra olika områden: innovation, transport, sysselsättning och grön energi.

Varför samarbeta i Skandinavien?

Nya idéer till projekt

Kasper Arentoftlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Sanna Turessonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Henrik Challislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster från Mannaz skapade ramarna för dagen, under vilken deltagarna utforskade möjliga samarbetsområden, identifierade gemensamma lösningar och potentiella projektidéer. Dagen var en kombination av inspiration, scenarier och information. Här nedanför listar vi de konkreta projektidéer som hamnade på papper under dagen.

Nya besöksanledningar

Vad: Utgå från styrkeområden i t.ex. Varberg och utveckla outdoor-upplevelser tillsammans med föreningar och företag. Gärna fokus på social innovation.

Hur: Identifiera bra platser, hitta eldsjälar och bidra till att stimulera till samarbetskluster, paketering och affärsmodeller.

Vem: Områden för nya outdoor-aktörer, befintliga företag som kan docka an.

Potentiellt nästa steg/skridt: Hitta områden i Sverige/Norge och Danmark med potentiella outdoor-områden som kan förädlas/utvecklas

Kontaktperson: Louise Wallmander, Varbergs kommun

Innovation för sundare mat

Idé: Offentliga måltider: ökad hållbarhet på alla nivåer och minska svinnet

Vad: Innovation för sundare mat, gällande förpackningar och hanteringen

Hur: Finna och testa certifieringsmetoder - hela kedjan. Digitalisering - Kluster - Ny affärsidé för matsvinn - inventera

Vem: Offentliga (region och kommun) Entreprenörer Regelinstanser Forskning

Potentiellt nästa steg/skridt: Stämma av i nätverken, idéutvecklingsmöten

Kontaktperson: Markus Mårtensson, Innovation Skåne

Mere optimal fjernvarme - bæredygtig fjernvarme

Vad: Der er nye muligheter med big data. Det er muligt at involvere borgerne mere i deres forbrug. Påvirker - skab synlighed på forbruget. Hvordan kommunikere forbruget till borgerne (kr - kwh) - hvordan bruger varmen "rigtigt".

Hur: Anvende data - big data. Visualisering og optimering for at skabe mindre energiforbrug og en mere bæredygtig forsyning.

Vem: Kommune/Forsyning, Borgere/Forbrugere

Kontaktperson: Thomas Jensen, Hjørring kommune

Strategisk energiplanering i Öresundsregionen

Vad: Arbeta med kommunal energiplanering i kommuner i Sverige och Danmark

Hur: Arbeta med identifierade insatsområden

Vem: Energikontor, kommuner, universitet

Kontaktperson: Per-Johan Wik, Kommunförbundet Skåne

Trash to cash

Vad: Recycling waste to circle and co2-neutral products

Hur: CPD process

Vem: Swestep AB

Potentiellt nästa steg/skridt: Sätta ihop en grupp/team

Kontaktperson: JP Morgan Friberg, Swestep AB

Behålla kompetens

Vad: Fælles skandinavisk fastholdelsemodel for internationale studerende

Hur: Matchmaking, praktik, studiejob, iværksætteri, entreprenørskab, employability

Vem: Studerende, virksomheder (målgruppe)

Potentiellt nästa steg/skridt: Inventering av partners

Kontaktperson: Camilla Lynge, Aalborg Universitet

Skabe mobilitet i uddannelsesektoren (praktik) + job i nabolandene

Fortsættelse af 1) Nordisk jobbstart+ (Øks) 2) Pendlerbroen (KASK)

Vad: Vi ønsker større fokus på at unge under uddannelse (yrkesnivaeu) kommer i praktik i Øks regionen. Endvidere ønsker vi at gøre det nemmere at flytte till Økslande og få fast arbejde efter afsluttet uddannelse. Der vil være fokus på udkantsområder; blended learning; blended working

Hur: Skabe praktikmuligheter i Øks; Hjælpe med det praktiske (skat, CPR, Forlænge praktikperioder for at gøre studerende mere attraktive for arbejdsgivere.

Vem:

  • Uddannelseinstitutioner (yrkeshögskolor;erhvervsskoler; fagskoler
  • Arbejdsgivere
  • Arbejdsformidlinge
  • A-kasse

Potentiellt nästa steg/skridt:

  • Møde med Interreg om mulighede
  • Kontakte potentielle projektpartnere
  • Lave projektansøgning

Kontaktperson: Morten Fabricius Meyer, Tlf: +4553375223; Anders Rask, +4572691481

Sök EU-medel för samarbete

Under dagen fick deltagarna också lära sigmer om att söka medel till skandinaviska samarbetsprojekt från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Se presentationen från dagenPDF

'De små fårskulderna'

Henrik Challis ska på Skandinavisk Partnerlab tala om de små skillnaderna tvärs över landgränserna. Henrik Challis har många års erfarenhet av ledarskapsutveckling och befinner sig dagligen i gränslandet mellan Danmark och Sverige. Henrik har en bakgrund som Kaospilot och är nu vd för Mannaz Sverige.

Deltagarlista

enter from left wait .5s move 25px

EU stödjer samarbete i Skandinavien

Skandinavisk Partnerlab arrangeras av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi är ett EU-program som stödjer projekt mellan danskar, svenskar och norrmän för att lösa gemensamma utmaningar inom fyra insatsområden under perioden 2014-2020: innovation, transport, sysselsättning och grön energi.

Läs mer om de fyra insatsområdena

Sammanbundet av hav och historia

Området kring Öresund, Kattegat och Skagerrak har fler än nio miljoner invånare, två huvudstäder, fler än 30 universitet och är sammanbundet av hav. Området har därtill en gemensam historia som går tusentals år tillbaka.

För att söka stöd till ett projekt ska du befinna dig inom området Öresund-Kattegat-Skagerrak, eller en nationell organisation i Sverige, Danmark eller Norge som kan gynna området med ditt projekt.

Du har idéerna

Du kan läsa mer om dina möjligheter att söka stöd till ditt projekt genom att klicka runt på www.interreg-oks.eu. Tänk på att det är du som har idéerna och möjligheten att göra vår gemenskap till en bättre plats. Så tänk på vad du vill förändra.

Testa om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är något för dig.länk till annan webbplats