Detta är det gränsregionala mervärdet

Gränsöverskridande samarbete kan åtgärda gemensamma problem och ta tillvara orealiserad potential. För att underlätta för dig som söker Interregprojekt har vi tagit fram en modell, med fem nivåer, för att ditt projekt lättare ska kunna nå sin fulla gränsöverskridande potential.