Fyra nya projekt godkända

Fler gränspendlare i Öresund, snabbare transporter för personer och gods, miljövänligt transportarbete och ökad användning av förnybar energi. Fyra projekt som handlar om just detta får finansiellt stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Programgeografin