Partnerlab med
idéer och inspiration

Det kom 70 deltagare som drömde om framtiden, knöt kontakter och fick inspiration. Tack till er som den 3 oktober kom till Skandinavisk Partnerlab för att söka samarbete över gränserna. På vår kampanjsida hittar du video och bilder från dagen.

Programgeografin