Vad vill du förändra?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom fyra insatsområden.

Programgeografin