Vad vill du förändra?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till skandinaviska projekt som går över gränsen för att lösa gemensamma samhällsproblem. Just nu bygger vi om programmet för åren 2021-2027.

Programgeografin