Introduktion och ambition

Syftet med detta avsnitt är att skapa tydlighet för alla som berättar och kommunicerar om EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi skapar denna tydlighet genom att använda oss av konceptet "Vi går över gränsen".

Bara 23 procent av svenskarna och 15 procent av danskarna har hört talas om ett EU-finanserat projekt som gör området där de bor bättre, enligt EU:s undersökning Flash Eurobarometer 531. Detta är siffror som vi vill bidra till att höja. Det finns ett tydligt behov av att bättre nå ut och berätta om de uppnådda resultat som sker inom ramarna för programmet, gentemot så väl beslutsfattare som den enskilde mannen och kvinnan på gatan.

Vår målsättning är att alla involverade ska kunna vidareförmedla och visa upp programmets resultat på ett sätt som väcker genklang hos mottagaren - både i text och bild. Tillsammans visar vi vilken nytta som EU-finansierade projekt skapar i samhället. Det finns flera fördelar med en enhetlig kommunikation:

Igenkänning

När flera kommunicerar på samma sätt blir det tydligare för omvärlden vad EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är för något och vilka samhällsutmaningar som programmet och projekten bidrar till att lösa.

Kunskap

Vi ökar kunskapen om EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och om projekten med hjälp av konceptet "Vi går över gränsen". När kunskapen om det överordnade konceptet ökar skapar det synergieffekter som projekten kan dra nytta av.

Kortare uppstart

Med detta avsnitt vill vi ge er som arbetar i ett projekt, eller på annat sätt arbetar med Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, inspiration och vägledning för att snabbare komma igång eller fortsätta med ert kommunikationsarbete.

Dela era resultat med oss

Det finns ett tydligt behov att nå ut och kommunicera om de resultat som projekt, finansierade av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, uppnår. Ett första steg är att redan nu börja med att dela resultaten på sociala medier och tagga inläggen med #overgransen. Då är det enkelt för oss på Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att hitta dem och vi kan sprida dem ytterligare.

Hjälpte informationen på sidan dig?