Digitalt ansökningsseminarium

I september öppnar den första ansökningsomgången i det nya Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet 2021-2027. Inför detta bjuder vi in till ett digitalt ansökningsseminarium den 31 augusti 2022.

Vid seminariet kommer ni få information om det ni behöver veta för att göra en så bra ansökan som möjligt. Ni får bland annat höra om vilka krav som ställs, vad vi menar med det gränsregionala mervärdet och hur en projektbudget byggs upp. Inför seminariet uppmanas alla som vill delta att bekanta sig med programhandboken.

Alla som planerar ansöka i den första ansökningsomgången eller om förprojekt är varmt välkomna att delta. Ingen anmälan krävs. Seminariet kommer att spelas in och kommer att finnas tillgängligt 14 dagar efter att det ägt rum.

Seminariet pågår klockan 10.00-12.30.

Delta på seminariet

Vi ser gärna att de projekt som deltar representeras av en projektledare och en projektekonom från både lead partner och koordinerande partner samt norsk projekteier, i de fall det är aktuellt.

Boka ett möte

Du och dina partner är välkomna att boka ett möte med projektrådgivare eller projektrådgivare ekonomi före eller efter ansökningsseminariet, för att diskutera ert projekt.