18 nya projekt har fått grönt ljus till att samarbeta över gränsen

Illustration: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och vectorpocket på Freepik.

Intresset för att lösa gemensamma samhällsproblem i södra Skandinavien är stort. 18 projekt har nu fått klartecken av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak till att samarbeta över gränsen för att lösa gemensamma utmaningar under de kommande åren.

Sammanlagt tilldelas de 18 projekten 37,7 miljoner euro i finansiering. Projekten finns inom alla fyra insatsområden: 10 projekt inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap, 5 inom Grön omställning, 2 inom Transport och mobilitet, samt 1 projekt inom insatsområdet Gränslös arbetsmarknad. Allt detta står klart sedan beslutsfattarna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styr- och övervakningskommittéer har sammanträtt för att bedöma projekten.

Vi har tagit emot många bra ansökningar, men på grund av begränsade medel har beslutsfattarna varit tvungna att ta svåra beslut och fått prioritera de bästa projekten. Det har varit särskilt stora utmaningar inom insatsområdet Innovation och entreprenörskap, där det kom in ansökningar på över 49 miljoner euro, vilket överstiger det tillgängliga beloppet inom insatsområdet under hela programperioden 2021-2027, med knappt 3 miljoner euro.
Programchef Magnus Schönning.

De gemensamma samhällsproblemen

De beviljade projekten ska bland annat utforska biomassans roll i den gröna omställningen, involvera näringslivet i arbetet mot barncancer, diabetes och oupptäckt synnedsättning, skapa bättre förutsättningar för studenter och jobbsökare över gränserna, skapa grönare transportmöjligheter och byggnader, med mera. I projektbanken finns information om samtliga beviljade projekt.

Projektet HALRIC, som är ett samarbete mellan aktörer i Öresund-Kattegat-Skagerrak och Hamburg, har fått flest medel, över 6 miljoner euro på en totalbudget på 11 miljoner euro. HALRIC, som står för Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium, kommer att använda forskningsfaciliteter för avancerade biovetenskapliga experiment där man involverar sjukhus, universitet och industrin. Projektet ska också utveckla en gemensam molnstruktur för att dela forskningsresultaten. Projektet består av ett brett Life Science-partnerskap mellan Danmark, Sverige, Norge och Tyskland.

Rekordmånga ansökningar

Programmets första ansökningsomgång slog rekord med totalt 34 ansökningar, som sedan justerades till 33. Projekten har sammantaget ansökt om medel på nästan 93 miljoner euro. Potten för hela programperioden 2021-2027 uppgår till cirka 140 miljoner euro. Särskilt insatområdena Innovation och entreprenörskap och Grön omställning var eftertraktade, med 18 respektive 12 ansökningar.