CareWare Nordic 2

CareWare Nordic 2 bygger på de erfarenheter och resultat som skapades av dess föregångare, CareWare Nordic 1.

Careware Nordic 1 utvecklade välfärdsteknologiska lösningar och driver nu en rad mötesplatser för kommuner, företag och utbildningsinstitutioner samt plattformar för att dela den senaste kunskapen och erfarenheten inom området.

Careware Nordic 2 bygger vidare på dessa erfarenheter och ska fokusera på samarbete mellan företag och regioner/kommuner kring utveckling, testning och implementering av välfärdstekniska lösningar genom kompetensutveckling och utveckling av projektets plattformar.

Projektet räknar med att uppnå följande resultat:

  • Test och utveckling av en modell för kommunikation och tidig upptäckt av innovativa idéer i sjukvården.
  • 30 kompetensutvecklingskurser med företag och 10 med personal med sikte på att utveckla bättre innovations-, test- och produktutvecklingskurser i kommuner/regioner.
  • Genom kompetensutveckling och plattformar får 30-35 företag lära känna regionernas styrkor, kommuner/regioners utmaningar/behov och återkoppling på produkter.
  • 250-300 medarbetare ska delta i kompetensutveckling kopplat till smart specialisering.
  • Utveckling av undervisning för studerande som matchar behov och rustar dem att använda teknik. Företag ska delta i undervisningen.
  • Kommuner/regioner ska få 30-35 nya lösningar presenterade för sig, med möjlighet att delta i utvecklingen av dessa.