GO:LEIF

Projektet kommer att skapa fler än 400 laddpunkter för eldrivna fritidsbåtar. GO:LEIF ska skapa ökad kunskap om gröna lösningar för fritidsbåtar bland hamnoperatörer och båtentusiaster.

Projektet GO:LEIF (Grön omställning med Laddning, Elektrifiering och Infrastruktur för Fritidsbåtar) ska på sikt bidra till en grönare omställning globalt inom hamnbranschen.

I Sverige finns cirka 500 000 motoriserade fritidsbåtar och i Norge nästan lika många längs kusten. Idag drivs i stort sett alla fritidsbåtar med fossila bränslen och orsakar förutom klimatpåverkan även miljöskadliga utsläpp. I både Sverige och Norge beräknas koldioxidutsläppen från fritidsfartyg till över 400 000 ton per år. Globalt är fritidsbåtsmarknaden en miljardindustri och en sektor som för närvarande är fast i användningen av fossil energi. Det finns ett stort behov av en grön omställning med smart teknik och hållbara affärsmodeller.

Projektet ska bidra till att fritidsbåtsektorn kan ställa om till eldrift med Skagerraksregionen som föregångare - och samtidigt stärka och utveckla det regionala näringslivet i branschen. Visionen är att regionen ska bli världsledande både inom användning, men även inom utveckling och produktion av eldrivna fritidsbåtar. Detta ska bland annat ske genom att öka kunskapen och intresset hos de primära målgrupperna samt att testa laddinfrastrukturen.