InnoSleep

InnoSleep-projektet har ett särskilt fokus på att främja lika tillgång till rätt behandling för invånare med sömnapné.

Sömnapné är en allvarlig kronisk störning där patienter, på grund av förträngningar av luftvägarna, upplever långvariga nattliga andningsuppehåll (apnéer), vilket leder till avbruten sömn och risk för ett brett spektrum av allvarliga följdsjukdomar, minskad livskvalitet och trafikolyckor. Sjukdomen kan ha dödlig utgång.

InnoSleep är ett dansk-svenskt projekt som bygger på forskningsresultat och det starka nätverk som det tidigare dansk-svenska projektet Sleep Across Waters har byggt upp.

InnoSleep räknar bland annat med att utveckla en rad tekniska lösningar för sömnapnépatienter, som ökar livskvaliteten för patienter och anhöriga. Planen är att ta fram och införa en standardiserad bedömningsplan, som leder till att fler patienter kommer i behandling, och som de motiveras att upprätthålla. Projektet räknar med att många fler patienter kommer att utredas och få tidig behandling. I samarbete med patienter vill projektet även utveckla och införa en patientutbildning, som motiverar sömnapnépatienter att bibehålla sin livslånga behandling.