NordFokus

Fler unga i Danmark, Sverige och Norge fortsätter att välja bort yrkesutbildning. Genom att skapa samarbeten över gränserna ska NordFokus-projektet lösa kompetensutmaningarna utan att skapa konkurrens mellan länderna.

Projektet bygger på erfarenheter från de tidigare Interreg-projekten Nordisk Jobstart+ och Nordisk Jobløsning, men fokus riktas nu mot en helt ny målgrupp; ungdomar med yrkesutbildning. En generell erfarenhet från de tidigare projekten samt "brobyggarprojektet" Job i Nord är att internationella praktikplatser är ett profilerat område inom yrkesutbildningarna och efterfrågas både politiskt och från näringslivet.

Projektet ska utveckla en gränsöverskridande praktikmodell som kan anpassas till olika skolor och skapa ett nordiskt nätverk, där det ska vara ett naturligt val för både studenter och arbetsgivare att vända sig till de nordiska grannländerna när de söker kandidater/praktikplatser/jobb.

Projektet kommer att fokusera på två primära utmaningar:

  1. Utbildningarna måste bli bättre på att samverka över gränserna.
  2. Det ska bli lättare för arbetsgivare att hitta relevanta kandidater över gränserna och samtidigt ska kandidaterna vara rustade att agera på en gränslös arbetsmarknad.