SCALE

SCALE är en viktig byggsten för att långsiktigt elektrifiera tunga lastbilstransporter i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Projektet SCALE (Scandinavian Road Logistics Electrified) är en fortsättning på "brobyggarprojektet" med samma namn. Det projektet lyckades samla fem regionala organisationer från Sverige, Danmark och Norge med syfte att skapa gränsöverskridande samarbete genom aktiviteter kring elektrifiering av logistikkedjor.

I huvudprojektet SCALE fortsätter gruppen att utveckla kartläggningen och analysen genom att utöka den med mer relevanta punkter ur vägtransportsynpunkt. Projektet kommer att utöka undersökningen till att omfatta hamnar, depåer, frakt- och mottagningsställen för primärgods, truckstops och serviceställen. Genom att inkludera dessa punkter kan projektet få grepp om en större del av det totala energibehov som potentiellt kan uppstå vid laddning av tunga fordon i projektregionerna.

Projektet planerar att uppdatera kartläggningen av logistikterminaler som genomförts i brobyggarprojektet. Elektrifierade logistikflöden måste etableras så att samhället kan nå de uppsatta klimatmålen och nå dem i tid. Energiförsörjning är en förutsättning för att kunna driva dessa flöden. Genom att bjuda in aktörer från logistiksystemet och sprida projektresultaten genom planerade nätverksträffar och via regionernas etablerade kanaler kommer resultatet att bli angeläget och kunna backas upp av fler aktörer.