Var med och forma EU:s framtid

Har du synpunkter om EU:s framtid? Du kan göra skillnad genom att delta i EU:s samråd om Interreg efter 2027.

Enkäten är en direkt linje för att kunna påverka utvecklingen i Danmark, Sverige och Norge. Genom att dela med dig av dina idéer, funderingar och visioner kan du bidra till att forma det framtida samarbetet mellan Danmark, Sverige och Norge.

Varför frågar vi om framtiden just nu?

Diskussionen om framtidens Interreg-program är redan igång centralt i EU. Genom att svara på enkäten kommer dina åsikter att påverka framtidens Interreg-program innan besluten är fattade. Du kan bland annat svara på vilka vilka ämnen som du tycker att det är viktigt att samarbete om #overgransen, i framtiden.

Enkäten är öppen till och med den 31 oktober 2024.

Gå till enkäten

Vad är Interreg?

Miljöutmaningar, arbetslöshet och barnlöshet är exempel på samhällsproblem som existerar i hela Skandinavien. Därför bör de också lösas gemensamt. Sverige, Danmark och Norge har valt att ingå i ett EU-program, där aktörer kan få pengar för att lösa utmaningarna genom att arbeta i projekt #overgransen: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Från 2021 till 2027 kan svenska, danska och norska aktörer få upp till 60 procent av sina projektkostnader finansierade från Interreg-programmet. De kan söka från en pott på över 1,5 miljard svenska kronor, inom fyra insatsområden: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Gränslös arbetsmarknad samt Transport och mobilitet.

Läs mer om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Hjälpte informationen på sidan dig?