Ansöka

Planerar er organisation att ansöka om finansiering till ert projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Du kan alltid kontakta en av våra rådgivare, om du vill veta mer.

Testa dig själv

Är du osäker om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er något för dig?

Gör ett snabbtest och se om du kan ansöka om stöd

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta

  En handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020

  Innehållet under avsnitten Ansöka, Genomföra och Avsluta utgör en digital handbok för projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014–2020.

  För att ert projekt ska beviljas stöd och för att stödet ska betalas ut krävs det att ni följer de krav och villkor som anges i denna handbok. Om inte annat framgår av beslut om stöd, gäller den version av handboken som är publicerad vid datum för beslut om stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

  Den digitala handboken finns online i version 1.6.

  Läs om de största förändringarna vid uppdateringen den 12 september 2019.

  Tidigare versioner av den digitala handboken

  Läs tidigare versioner av den digitala handboken.