Hoppa till meny

Förordningar och regler

Här hittar du övergripande förordningar och regler för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

EU-förordningar

samt därtill hörande delegerade och implementerade akter, särskilt

Grundläggande danska bestämmelser

  • Bekendtgørelse nr. 586 af 3. juni 2014länk till annan webbplats om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.

Grundläggande norska bestämmelser

Grundläggande svenska bestämmelser