Förordningar och regler

Här hittar du övergripande förordningar och regler för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

EU-förordningar

samt därtill hörande delegerade och implementerade akter, särskilt

Grundläggande danska bestämmelser

Grundläggande norska bestämmelser

Grundläggande svenska bestämmelser