Bruttobidragsekvivalent

Metod för att beräkna värdet av stödet före skatt vid den tidpunkt då stödet beviljas.