Partnerskapsavtal

Du ska skriva ett partnerskapsavtal som ska skrivas under av alla projektets partner. Avtalet ska huvudsakligen reglera vem som gör vad i projektet.